Medallar

I-Olimpiya o‘yinlari, Yunoniston Milliy Olimpiya Qo‘mitasining esdalik medalyoni. Yunoniston. Afina. 1896-yil.

Metall.

D 25 mm

I-Olimpiya o‘yinlari, Yunoniston Milliy Olimpiya Qo‘mitasining esdalik medalyoni.  Yunoniston. Afina. 1896-yil.

Metall. Emal.

D 35 mm