Kitoblar

I-Olimpiya o‘yinlarining “Estiya” gazetasi.

Yunoniston. Afina. 1896-yil.

Bosma qog‘oz.

 

Yunoniston Olimpiya Qo‘mitasi Prezidenti Lambruning janob D.Andrikopolsga I-Olimpiya o‘yinlari vaqtida hakam sifatida xizmat vazifasini bajarishga kirishishi to‘g‘risida yo‘llagan maktubi.

Yunoniston. Afina. 1896-yil.

20.5х13.5 sm