Afishalar

I-Olimpiya o‘yinlarining afishasi.

Yunoniston. Afina. 1896-yil.

IIOlimpiya o‘yinlarining afishasi.

Fransiya. Parij. 1900-yil.