HamroClass Preloader

Передвижные выставки

Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-6000 от 26 мая 2020 года «О мерах по дальнейшему повышению роли и влиян

Фотогалерея

В Музее олимпийской славы проходит множество праздничных мероприятий. В каждом празднике есть своя прелесть

Видеогалерея

В Музее олимпийской славы проходит множество праздничных мероприятий. В каждом празднике есть своя прелесть

История музея

Музей Олимпийской Славы был торжественно открыт 1 сентября 1996 года, время празднования 5-ой годовщины Независ

Прeйскурант

Служба и публике в Музее олимпийской славы платная услуга   Прeйскурант Guruhlar bo‘yicha kirish Soni Chipta bahosi

Статистика музея

В Музее олимпийской славы много экспонатов. Общее количество музейных экспонатов в основном фонде — 2234. Из ни

Государственные символы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН   Закон Республики Узбекистан «О государственном флаге Р

Виртуальное путешествие

Если вы хотите совершить виртуальную экскурсию по Музею олимпийской славы, вы можете скачать его по ссылке н

Olimpiya va Paralimpiya muzeyi haqida

Istiqlolining besh yilligi arafasida  O’zbekiston Respublikasining Toshkent shaxrida Olimpiya Shon-Shuxrati muzeyi ochildi. Vazirlar maxkamasining 1996 yil 14 avgustdagi 284 son qarori bilan Olimpiya Shon-Shuxrati muzeyi tashkil etildi. Muzeyning ochilish marosimida O’zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov va Xalqaro Olimpiya Qo’mitasining o’sha vaqtdagi prezidenti Xuan Antonio Samaranch ishtirok etishgan.
Muzеy fаoliyаtining eng аsosiy mаqsаd vа vаzifаsi yurtimizdа yosh аvlodni xаr tаmonlаmа bаrkаmol insonlаr qilib tаrbiyаlаshdа muxim vositаlаrdаn biri bo’lgаn sportni yoshlаrimiz o’rtаsidа kеng tаrg’ib qilish, yoshlаr o’rtаsidа sog’lom turmush tаrzini rivojlаntirish vа bo’lаjаk olimpiyа zаxirаlаrini tаyyorlаshdir , ulаrdа vаtаngа mеxr tuyg’ulаrini uyg’otish sportchilаrimizning jаxon mаydonlаridа erishаyotgаn yutuqlаrini аks ettirish orqаli o’sib kеlаyotgаn yosh аvlod ongigа vаtаnimizning rаvnаqi, buyuk kеlаjаgi uchun dаxldorlik tuyg’ulаrini singdirishdаn iborаt bo’lib O’zbеkiston sportchilаrining mustаqillik yillаridа erishаyotgаn yutuqlаrini muzеygа tаshrif buyurgаnlаrgа tаnishtirishdir. Muzеyning ikkinchi qаvаtidа esа olimpiyа tаrixi bilаn bog’liq eksponаtlаr joy olgаn. Muzеy eksponаtlаri kollеktsiyаsidа dunyoning xеch qаysi olimpiyа muzеyidа bo’lmаgаn noyob аshyolаr bor.

Batafsil bilib oling

О МУЗЕЕ ОЛИМПИЙСКОЙ СЛАВЫ

Музей Олимпийской Славы был торжественно открыт 1 сентября 1996 года, время празднования 5-ой годовщины Независимости Республики Узбекистан. В церемонии открытие принимали участие Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Международного Олимпийского Комитета Хуан Антонио Самаранч.

Основная цель деятельности музея является пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения, и подготовка будущих олимпийцев, на примере узбекских спортсменов, завоевавших медали на всевозможных соревнования. У подрастающего поколение появляется чувство гордости, ответственности и желание прославлять свою страну собственными спортивными победами, демонстрация медалей, завоеванных нашими спортсменами пробуждает чувство любви к Родине.

Подробно

УЗНАТЬ О МУЗЕЕ

Our Teams

 • Team One

  Position One
  Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.
 • Team Two

  Position Two
  Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.
 • Team Three

  Position Three
  Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.

Экспонаты музея

 • Team One

  Position One
  Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.
 • Team Two

  Position Two
  Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.
 • Team Three

  Position Three
  Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.

Последние новости

Подпишитесь на рассылку новостей