Muzey statistikasi

Olimpiya va Paralimpiya shon – shuhrati muzeyida ko’plab eksponatlar joy olgan. Jami muzey eksponatlar soni asosiy fond 2234 tani tashkil etadi. Shulardan Yordamchi fond 295 ta,  Fotosurat 439 ta,  kitob xujjat 685 ta, Nimuzmatika 564 ta, boshqalar 460 tani tashkil etadi.